kategorie

Dodávka a doprava

 1. Doručení produktu zákazníkovi je splatné, pokud kupní smlouva nestanoví jinak. Náklady na doručení produktu (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) jsou zákazníkovi uvedeny na webu internetového obchodu v záložce s informacemi o nákladech na doručení a v nabídce.
 2. Osobní vyzvednutí produktu zákazníkem je bezplatné. Nevyzvedne-li si Zákazník Produkt ve lhůtě sjednané v Kupní smlouvě, může Prodávající Zákazníka vyzvat k vyzvednutí Produktu s tím, že stanoví vhodný dodatečný termín jeho vyzvednutí s tím, že po uplynutí této lhůty je oprávněn účtovat poplatky za mimosmluvní uskladnění věcí, včetně vzniklých nákladů na uskladnění.
 3. Zákazník pouze uvede preferovaný způsob doručení v objednávce zadané v internetovém obchodě. Prodávající, předkládající Zákazníkovi Nabídku, může navrhnout jiný způsob doručení, než který si Zákazník zvolil, pokud je Zákazníkem zvolený způsob doručení v dané situaci nemožný nebo nedostupný z jiných důvodů.
 4. Prodejce poskytuje zákazníkovi ve výchozím nastavení následující způsoby doručení nebo převzetí produktu:
  1. Doprava spedicí (balíček)
  2. Poštovní zásilka
  3. Dodávka (paleta)
  4. Vyzvednutí Produktu Zákazníkem (vlastní doprava Zákazníka) dostupné na adrese a v termínu uvedeném Zákazníkovi v Nabídce - po předchozí domluvě možnosti osobního odběru s Prodávajícím.
  5. Vlastní doprava prodejce.
 5. Datum dodání Produktu Zákazníkovi / datum připravenosti Produktu k vyzvednutí je Zákazníkovi vždy uvedeno Prodávajícím v Nabídce. Počátek doby dodání Produktu Zákazníkovi se počítá takto:
  1. Pokud si zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platební kartou nebo platební kartou – ode dne připsání částky na bankovní účet prodávajícího nebo na zúčtovací účet.
  2. Pokud si zákazník zvolí způsob platby na dobírku - ode dne uzavření kupní smlouvy.
  3. Pokud si zákazník zvolí způsob platby ve splátkovém systému nebo odloženou platbu „Koupit s Twisto“ – ode dne oznámení prodávajícímu poskytovatelem půjčky nebo Twisto Polska Sp. z o. o. uzavření smlouvy o úvěru se zákazníkem, nejpozději však ode dne připsání prostředků z úvěru poskytnutého zákazníkovi na bankovní účet prodávajícího.